Trybunał Konstytucyjny to instytucja państwowa, która w Polsce pełni funkcję organu kontrolnego w zakresie zgodności ustaw i innych aktów normatywnych z Konstytucją RP oraz prawem międzynarodowym.

Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów wybieranych przez Sejm na kadencję 9 lat. Sędziowie ci powinni charakteryzować się wybitnymi kwalifikacjami prawniczymi i doświadczeniem zawodowym.

Trybunał Konstytucyjny zajmuje się rozpatrywaniem skarg konstytucyjnych, które mogą być wniesione przez Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, grupę co najmniej 50 posłów lub grupę co najmniej 25 senatorów, a także przez organy władzy publicznej, partie polityczne oraz organizacje społeczne.

Ponadto Trybunał Konstytucyjny może dokonywać kontroli konstytucyjności ustaw, umów międzynarodowych, aktów normatywnych organów władzy publicznej oraz innych aktów prawnych. Decyzje Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i wiążące dla wszystkich organów władzy publicznej oraz obywateli.

Biuro Trybunału Konstytucyjnego

Al. Jana Christiana Szucha 12A
00-918 Warszawa

Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Sekretariat
telefon: 22 621 65 03
faks: 22 657 45 03
e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

Kancelaria Trybunału Konstytucyjnego

Sekretariat
telefon: 22 657 45 95
faks: 22 657 45 03
e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

Szef Gabinetu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
telefon: 22 628 72 74
faks: 22 629 39 77
e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

Rzecznik prasowy Trybunału Konstytucyjnego
telefon: 22 657 45 00
e-mail: prasainfo@trybunal.gov.pl

Biuro Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego

Sekretariat
telefon: 22 537 46 12
faks: 22 657 45 03
e-mail: bsp@trybunal.gov.pl

Jak wysłać faks do Trybunału Konstytucyjnego?

Aby wysłać fax do Trybunału Konstytucyjnego, najprostszym sposobem jest skorzystanie z usługi otoFaks, czyli faksu przez internet. Aby z niej skorzystać, należy najpierw zarejestrować się na stronie www.otofaks.pl, a następnie dokonać opłaty za połączenia. Dzięki tej usłudze będzie możliwe wysłanie fax do Trybunału Konstytucyjnego bez konieczności korzystania z tradycyjnego faksu.